Znaczenie budowania zapór

Znaczenie budowania zapór

Ujarzmianie przyrody to jedna z cech, które charakteryzują działalność człowieka od kiedy tylko jego umiejętności zaczęły mu na to pozwalać. To także cecha, która odróżnia ludzi od innych zwierząt. Tylko my to potrafimy, przynajmniej na tak wielką skalę. Obecnie ingerencja jest tak duża, że może zagrozić funkcjonowaniu społeczeństw, bo wywołuje bardzo niekorzystne reakcje ze strony przyrody w postaci ocieplenia, zmiany funkcjonowania prądów morskich czy coraz częstszych gwałtownych zmian pogodowych. Jedną z sił przyrody, którą od zawsze chciał opanować człowiek były rzeki. W ich bowiem pobliżu pierwsi ludzie zakładali pierwsze osady i uprawiali ziemię, bo była ona tam bardzo żyzna. Między innymi dzięki temu, że w regularnych odstępach czasu wylewały i nawoziły pola żyznym mułem. Ale jednocześnie przy okazji potrafiły spustoszyć ludzkie siedziby. Aby nad tym zapanować zaczęto budować tamy, które miały zatrzymywać nadmiar wody w porze wylewów, a przepuszczać ją, gdy stawała się potrzebna, aby nurt był pod kontrolą. Budownictwo zapór jest rzeczą dość trudną technicznie i skomplikowaną, bo aby ją wybudować trzeba na pewien czas skierować właściwy nurt rzeki w tymczasowe koryto, aby móc na spokojnie, w suchym miejscu zbudować fundamenty tamy. To niesłychanie ważny element, bo każde przeoczenie, czy zaniechanie może spowodować, że w wyniku ogromnych sił, jakie działają gdy w zbiorniku przed zaporą jest miliony metrów sześciennych wody, zapora ulegnie zniszczeniu.