Zapewnia odpowiednia dylatacja

Dla powierzchni, posadzkowej warstwy podłogi na gruncie należy wyznaczyć ograniczenie od ścian fundamentowych. Dzięki temu nie będą one przenosił naprężenia pomiędzy nimi. Takie oddzielenie zapewnia nam ułożenie wzdłuż ścian pasków styropianu, grubości 2 cm. Dla ogrzewania podłogowego, w celu wykonania szczelin dylatacyjnych, dzieli się powierzchnię podkładu podposadzkowego. Zanim rozpoczynamy betonowanie, to kierownik budowy musi sprawdzić poprawność wykonania zbrojenia. Wykorzystuje się listwy drewniane, które są usuwane po związaniu betonu. Szczeliny wypełnia się trwale elastycznym materiałem. Sprawdza się często pianka montażowa. Utworzenie dylatacji powinno przedstawiać się w większych otwartych pomieszczeniach. To zapewnia nam zmniejszenie wykonania dylatacji opartej na fundamencie ściany wewnętrznej. Istotna jest także ciągłość izolacji przeciwwilgociowej. W przypadku projektów domów bez piwnic ważna jest skuteczna ochrona przed wilgocią, pozioma izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i podłóg. To ona chroni przed podciąganiem wilgoci, która jest zawarta w gruncie przez mury. Takie zawilgocenie może tworzyć zagrzybienie ścian, jak i niszczenie materiałów budowlanych. Widać, że na każdym etapie budowy decydujemy się na pewne zabezpieczenia, które mają na celu większe bezpieczeństwo budowy.