Zalety wyrobów silikatowych

Zalety wyrobów silikatowych

Popularnym konstrukcyjnym materiałem budowlanym w ostatnich czasach są wyroby wapienno-piaskowe, zwane silikatami. Produkowane są one tylko z naturalnych surowców. W ich składzie jest piasek, który stanowi 90 %, wapno – 7% i woda w ilości 3 %. W czasie procesu produkcyjnego komponenty zostają nasycone parą wodną. Twardnieją i tworzą bryłę o bardzo dużej wytrzymałości. Silikaty są zdrowym materiałem budowlanym, o najniższej promieniotwórczości naturalnej. Są o wiele mniej radioaktywne od cegieł i pustaków ceramicznych. Stężenie pierwiastków promieniotwórczych w silikatach jest wielokrotnie niższe niż dopuszczalne normy. Maksymalna dopuszczalna promieniotwórczość wyrażona jest dwoma wskaźnikami: f1<1,2 Bg/kg, f2<240 Bg/kg. W produktach wapienno-piaskowych wartości te wynoszą zaledwie: f1<0,16 Bg/kg, f2<20 Bg/kg, Nie są też toksyczne. Przy ich produkcji nie używa się szkodliwych związków chemicznych. Nie ma tez problemu z przechowywaniem gruzu z wyrobów wapienno-piaskowych. Umieszczony w ziemi nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla ludzi i środowiska. Cegły i bloczki silikatowe z rozbiórki mogą być zmielone i powtórnie zużyte do produkcji nowych wyrobów. Poza tym, że są zdrowym materiałem budowlanym silikaty mają wiele innych zalet. Są m.in. wytrzymałe i mają dobrą izolacyjność akustyczną.