Zadania firmy remontowo-budowlanej

Zadania firmy remontowo-budowlanej

Budownictwo to różnorodność poszczególnych zadań. I tak na przykładzie firmy budowlanej możemy wyróżnić kilka odrębnych od siebie działów. Niejedna firma oprócz prac budowlanych, posiada swych prywatnych architektów. Taki dział architektoniczny umożliwia zaprojektowanie budynku, a później ta sama firma może zrealizować ów projekt, wykonując tym samym całość danej inwestycji. Jednak twór, jakim jest przedsiębiorstwo budowlane może się też podjąć prac remontowych. Często zatem spotykamy się z pojęciem firmy remontowo-budowlanej. Prace takie dotyczą przeważnie robót zewnętrznych przy poszczególnych budynkach. Niekiedy zdarza nam się napotkać robotników krzątających się po dachu jakiegoś bloku, czy domu. Oczywistym jest fakt, że jest to ekipa, która zajmuje się remontem dachu. Dachy są narażone na wszelkiego rodzaju usterki powstałe w wyniku gradobicia, czy w przypadku bardzo porywistych wiatrów i wtedy wymagają remontów. Do zadań takich pracowników należy także zrywanie starej i kładzenie nowej papy, tak by dach nie przeciekał. Inną pracą remontową jest ocieplanie ścian budynków. W tym celu wykorzystuje się podnośniki zaopatrzone w specjalne platformy, na których pracują budowlańcy. Do remontów możemy także zaliczyć malowanie elewacji, jak również wymianę okien. Firmy tego typu mogą też zajmować się kładzeniem kostki brukowej, wymianą krawężników, czy remontem chodników, czyli robotami przydrożnymi.