Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne w bankach są zaliczane do zobowiązań długoterminowych. Poza tym w przypadku klientów indywidualnych są to kredyty stosunkowo wysokie. Kredyt na budowę domu jednorodzinnego to minimum kilkaset tysięcy złotych, a nie rzadko ponad milion. Nie dziwi, więc że banki rozkładają takowe zobowiązania na kilkadziesiąt lat. Jednak nie o tym będzie mowa w tym artykule. Temat jest nieco inny aczkolwiek również bardzo ważny. Chodzi tu jak można stwierdzić po tytule o zabezpieczenia kredytów hipotecznych. W przypadku, gdy zaciągamy zobowiązanie na zakup czy to domu czy mieszkania możemy zawsze użyć, jako zabezpieczenia hipoteki kredytowanej nieruchomości. Banki zawsze tego wymagają. Co jednak w przypadku kredytów na budowę? Dopóki takowa inwestycja nie zostanie zakończona nie można ustanowić na takowym domu hipoteki, a co za tym idzie nie można jej użyć, jako zabezpieczenia kredytu bankowego. W takim wypadku do czasu ustanowienia hipoteki, jako zabezpieczenia docelowego mamy do czynienia z potrzebą tak zwanych zabezpieczeń tymczasowych. Mowa tu na przykład o lokatach bankowych i zgromadzonych na nich środkach finansowych. Innym pomysłem może być ubezpieczenie kredyty budowlanego. Zwykle jest to ubezpieczenie kredytobiorcy na życie. Jeszcze innym przykładem zabezpieczenia jest hipoteka innej, posiadanej nieruchomości czy poręczenie osób trzecich tudzież dewelopera.