Wytyczenie budynku na działce

Wytyczenie budynku na działce

Obowiązujące prawo budowlane wymaga tego, by nasza budowla znajdowała się w określonej odległości od granicy działki. Ściany, na której widnieją okna, bądź drzwi oddalona być musi co najmniej o cztery metry od jej granic, a taka, która takowych otworów nie ma o minimalnie trzy metry. Linia zabudowy określa nam odległość naszej zabudowy od ulicy. Te wszystkie zależności określone są dużo wcześniej, podczas przygotowania planu zagospodarowania całej powierzchni. Zanim rozpocznie się budowę należy przenieść te wszystkie dane z hipotetycznego na prawdziwy plac budowy. Do wytyczania budynku zatrudnia się uprawnionego geodetę, który wyznacza charakterystyczne punkty, wykonuje pomiary i określa geometryczne osie. Geodeta w swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne metody. Odwzorowuje projekt metodą palikowania, czyli oznacza punkty i wbija w nie paliki, lub też może wybrać bardziej pracochłonne rozwiązanie, jakim jest metoda ław drutowych. Ta druga polega na tym, że do palików przymocowuje się wypoziomowane belki, dzięki którym poprzez napięty między nimi drut oznacza się osie geometryczne. Kierownik budowy wskazuje geodecie ilość punktów do wyznaczenia. Za to geodeta ma za zadanie ustalić te wymiary, które są istotne podczas tworzenia bryły budynku. Jego praca zapisywana jest w dzienniku budowy.