Wykonanie przyłącza gazowego

Wykonanie przyłącza gazowego

Wykonanie przyłącza gazowego poprzedza się wniesieniem wniosku kierowanego do rejonowej gazowni. Określa on warunki przyłączenia do sieci. Sam inwestor powinien zadeklarować, czy zużycie gazu będzie wyższe niż dziesięć metrów, czy też nie. Określają to dwie grupy przyłączeniowe. W podaniu powinniśmy również zawrzeć jaki rodzaj gazu nas interesuje, jaki będzie cel jego wykorzystania oraz hipotetyczny termin rozpoczęcia używania z gazu. Druga grupa przyłączeniowa wymaga określenia wielu warunków technicznych. Do wniosku, jako załącznik, przesyłamy również mapę (w skali), na której zaznaczone będą miejsca poboru gazu. Takową mapę wydaje w starostwie powiatowym wydział ewidencji gruntów. Gazownia ma obowiązek odpowiedzi w czasie trzydziestu dni (dla pierwszej grupy) oraz sześćdziesięciu (dla drugiej grupy). Uzupełnianie wniosków możliwe jest przez dwadzieścia jeden dni. Inwestorzy są w tym czasie zawiadamiani o brakach. Ważny jest fakt, że warunki przyłączeń gazowych maja krótką ważność – tylko dwanaście miesięcy od wydania. Zawierają one w swojej treści miejsce podłączenia instalacji, tak zwanej wcinki, zakres rozbudowy, rodzaj i ciśnienie gazu, miejsce dostawy i licznika, zasady kontroli poboru, hipotetyczny koszt oraz granice własności. Orientacyjna cena jest spowodowana tym, że inwestor może zadecydować jaka firma ma zająć się zleceniem budowy.