Wybór materiału izolacyjnego

Wybór najbardziej odpowiedniego materiału izolacyjnego jest niezwykle ważny i stanowi podstawę do dalszej pracy. Najbardziej istotny jest wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego do zewnętrznych ścian budynku, stanowi to inwestycję na wiele lat, dlatego też najlepiej będzie wybrać taki, który najbardziej wpłynie na energooszczędność naszego budynku. Z pewnością błędem byłoby dokładanie coraz większych ilości warstw izolacji, gdyż ściany domów mało energetycznych mają sporą grubość jeszcze nawet bez ich ocieplenie i nadmierne jej zwiększanie nie jest wskazane, głównie z estetycznych względów. Poza tym przy grubszych ścianach do wnętrza budynku dostaje się mniej światła. Zaleca się, więc poprawę izolacji cieplnej materiału poprzez wybranie wełny mineralnej o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła (lambda). Zalecana grubość wełny mineralnej waha się w przedziale od 20 do 30 cm. A współczynnik lambdy powinien mieścić się w granicach 0,036 W/mK średnio do 0,042 W/mK. Im mniejsza lambda tym grubość wełny powinna być również nieco mniejsza.