Właściwości techniczne  styropianu

Najważniejszą cechą charakterystyczną, która ma niezwykle istotny wpływ na odpowiedni dobór materiałów ociepleniowych jest parametr zwany lambdą, który określa współczynnik przewodzenia cieplnego. W przypadku styropianu może występować ona w przedziale między 0.031 a 0.044 W/(mK), przy czym należy zaznaczyć, że im mniejszy współczynnik lambdy, tym budynek jest skuteczniej chroniony przed utratą ciepła, czyli w skrócie im mniejsza lambda tym lepiej. Polistyren spieniony (styropian) jest materiałem, który po kontakcie z ogniem nie pali się, lecz jedynie zwęgla się i kurczy (samogaszenie). Korzystnym parametrem styropianu, który zwiększa jego predyspozycje, jako dobry izolator jest jego mała nasiąkliwość, która mieści się w granicach lub poniżej 2%. W efekcie oznacza to, że może być powszechnie stosowany w pomieszczeniach bardziej narażonych na wystąpienie wilgoci. Po zetknięciu z wodą styropian nie gnije i nie traci swoich właściwości, co ma korzystny wpływ na utrzymaniu zdrowia domowników.