Toksyczne związki chemiczne w budownictwie.

Toksyczne związki chemiczne w budownictwie.

Pod koniec XX wieku w budownictwie będącym częścią dynamicznej gospodarki nastąpiły wyraźne zmiany ukierunkowane na przyspieszenie procesu budowania i obniżenie jego kosztów. Wiązało się to z rezygnacją z części materiałów pochodzenia naturalnego i z zastąpieniem tych materiałów surowcami chemicznymi. Zamierzony efekt został osiągnięty. Materiały chemiczne mają bowiem często lepsze parametry fizyczne i chemiczne w porównaniu z materiałami naturalnymi. Dzięki przemysłowi chemicznemu możliwe jest przyspieszenie twardnienia betonu, wyprodukowanie farb szybkoschnących, odpornych na pleśnie i łatwo zmywalnych. Ceną jednak za nowe technologie są domy, naszpikowane związkami chemicznymi, które w najlepszym razie są obojętne dla zdrowia człowieka. Często jednak materiały budowlane zawierają substancje szkodliwe. Prawo dopuszcza ich stosowanie, jedynie reguluje ich stężenie i nakazuje producentom umieszczenie stosownych informacji na opakowaniu ( np. oznakowanie literą X informuje, że produkt jest drażniący). Toksyczne działanie niektórych substancji chemicznych stosowanych w materiałach budowlanych jest spotęgowane przez kolejny trend we współczesnym budownictwie – energooszczędność. W szczelnych domach, pozbawionych mikrowentylacji wysokie stężenie trujących substancji utrzymuje się dłużej.