Toksyczne związki chemiczne w budownictwie

Toksyczne związki chemiczne w budownictwie

We współczesnym budownictwie dostosowanym do potrzeb rynku stosuje się materiały wyprodukowane w oparciu o związki chemiczne, które zastąpiły dotychczas używane związki mineralne. Cześć z tych związków chemicznych jest neutralna dla zdrowia, wiele z nich jednak jest szkodliwych. Zalicza się do nich m.in. następujące substancje: azbest stosowany do budowy pokryć dachowych, benzen używany do produkcji klejów, farb, lakierów, rozpuszczalników, formaldehyd jako składnik m.in. klejów ,lakierów, sklejki, toluen będący w składzie preparatów do wykańczania podłóg drewnianych. Wszystkie te substancje, a także wiele innych powodują liczne schorzenia, co jest potwierdzone badaniami naukowymi. Benzen powoduje podrażnienia błon śluzowych, uszkodzenia szpiku kostnego, choroby hematologiczne, uszkodzenia systemu nerwowego, wątroby, nerek, serca. Chrom jest odpowiedzialny za wystąpienie takich schorzeń jak: wrzody żołądka, podrażnienia błon śluzowych, przewlekły bronchit, choroby nowotworowe. Kontakt z formaldehydem może spowodować omdlenia, pokrzywkę, podrażnienia spojówek i nowotwory. W odpowiedzi na tę sytuację zrodziła się potrzeba powrotu do materiałów naturalnych lub bliższych naturze. Do Polski ten tren dociera powoli. W innych krajach europejskich świadomość konsumentów w tej kwestii jest duża.