Szkodliwość materiałów budowlanych

Szkodliwość materiałów budowlanych

Naturalna radioaktywność materiałów budowlanych ma wpływ na zdrowie ludzi. Promieniotwórczość jest zjawiskiem naturalnym. Jeśli nie przekracza dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa budowlanego i prawa atomowego w domach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Źródłem promieniowania jonizującego są zawarte w surowcach mineralnych pierwiastki: rad, tor, radon oraz potas. Odpady przemysłowe – popioły lotne z węgla kamiennego czy żużle paleniskowe i hutnicze zawierają dużą zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Wiele tych odpadów użyto do produkcji materiałów budowlanych. Niekiedy odpady te stanowią 25 % zawartości cegieł i pustaków ceramicznych i betonów komórkowych szarych. Promieniotwórczość nie jest jedynym kryterium szkodliwości materiałów budowlanych. Innym kryterium może być ich toksyczność, czyli cecha związków chemicznych zaburzająca funkcjonowanie komórek żywych lub prowadząca do śmierci organizmów żywych. Absorpcja toksycznych związków chemicznych może nastąpić drogą doustną, oddechową lub przez skórę. Współczesne budownictwo będąc częścią prężnej gospodarki posługuje się technologicznymi rozwiązaniami, przyspieszającymi proces budowy i zmniejszającymi koszty. W materiałach budowlanych coraz więcej jest związków chemicznych, również tych szkodliwych.