Rodzaje materiałów budowlanych

Rodzaje materiałów budowlanych

Mianem materiałów budowlanych określa się różnorodne materiały do budowy lub naprawy budynków. Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie parametry techniczne, czyli właściwości fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i mechaniczne. Jest to warunek konieczny, aby materiały były dopuszczone na rynek. Istnieje kilka kategoryzacji materiałów budowlanych. Niektóre z nich to podziały: z uwagi na przeznaczenie, ze względu na rodzaj tworzywa oraz według elementów budynków, do wykonania których są przeznaczone. W podziale ze względu na przeznaczenie wyróżnia się materiały konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne. Z uwagi na rodzaj tworzywa można wymienić materiały kamienne, ceramiczne, drewniane, tworzywa sztuczne i wiele innych. Do trzeciej z wymienionych kategorii zaliczyć można m.in. materiały ścienne, dachowe, podłogowe. Dzisiejszy rynek oferuje inwestorom budowlanym bardzo różnorodną ofertę materiałów budowlanych. Klienci w zależności od zasobności portfela mogą wybrać materiały tańsze i droższe, lepsze i gorsze. Materiałem do budowy domu mogą być: cegły, bloczki wapienne, pustaki ceramiczne, bloczki keramzytowe, bloczki betonowe, oraz drewniane bale. Poza czynnikiem finansowym istotnym przy budowie domu, ważny jest także czas przeznaczony na budowę. Niektóre technologie skracają czas budowy.