Rodzaje materiałów budowlanych

Rodzaje materiałów budowlanych

Beton komórkowy to materiał budowlany powstający w wyniku dodania do mieszanki cementowej powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, w efekcie czego w mieszance cementowej powstają jednorodne pory, zwane komórkami. Beton komórkowy ma dobre parametry izolacyjne. Jest lekki i niedrogi. Jego wady to natomiast: duża nasiąkliwość, kruchość, mała wytrzymałość na ściskanie. Dużą popularnością cieszą się dziś cegły i bloczki silikatowe. Materiały silikatowe to materiały wapienno-krzemianowe. Otrzymuje się je przez zmieszanie zmielonego piasku kwarcowego (ok. 90-92% masy) z wapnem palonym (ok. 5 – 8% masy) oraz z małą ilością wody. Mieszaninę formuje się pod ciśnieniem w podwyższonej temperaturze. Pod wpływem autoklawizacji krzemionki łączą się z wapnem, w wyniku czego powstają krzemiany wapnia, a czasem węglan wapnia. Cechą charakterystyczną powstałego w ten sposób materiału budowlanego jest biały kolor. Może on ulec zmianie po dodaniu pigmentu. Z masy wapienno-piaskowej produkowane są cegły pełne oraz bloczki drążone. Zaletą wyrobów wapienno-piaskowych jest ich wytrzymałość mechaniczna, mrozoodporność jak również niska cena. Używane są do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Nadają się również do budowy piwnic i fundamentów ze względu na dużą odporność na działanie wilgoci. Wymaga ocieplenia.