Przyłączenie wody i kanalizacji

Przyłączenie wody i kanalizacji

Rozpoczynając budowę musimy zatroszczyć się o dostęp do wody wodociągowej oraz odprowadzającej ścieki kanalizy. W celu założenia takowej instalacji zgłasza się wniosek, do miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowego, o wydanie technicznych warunków regulujących zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków bytowych. Należy załączyć aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową wykonaną tylko i wyłącznie w skali jeden do pięciuset. Takowy dokument można pobrać w starostwie. Jeśli chodzi o opłaty to są one niewielkie i wynoszą od stu do stu pięćdziesięciu złotych. Koszty zależne są od zakładu wodociągowego. Same warunki jednak nie są wystarczające do rozpoczęcia prac. Jest to tylko wstęp do wykonania projektu zagospodarowania przyłącza wodociągowego. Takowy projekt sporządzany jest przez uprawnionego w strefie wodno – kanalizacyjnej projektanta, a ważny jest przez trzydzieści sześć miesięcy od zatwierdzenia. Po skończeniu prac wykonawczych należy pamiętać o podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę wodociągową i odbiór ścieków bytowych. W przeciwnym razie woda nie będzie do nas wysyłana, ani od nas odbierana. Jeżeli podczas budowy przestrzegane były wszystkie procedury to przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne nie może odmówić nam swojej współpracy. Zakład jest zobowiązany do przystąpienia do niej.