Przetarg dotyczący prac budowlanych

Przetarg dotyczący prac budowlanych

Istnieje pewne pojęcie związane z budownictwem, dotyczące prac budowlanych. Bywa tak, że ktoś organizuje zlecenie którego przedmiotem jest budowa jakiegoś obiektu, czy na przykład drogi. Okazuje się jednak, że kontrahentów jest wielu, a inwestycja tylko jedna. W tym celu jest organizowany przetarg na nabycie praw budowlanych do przeprowadzenia robót dotyczących określonej nieruchomości. Zleceniodawca ogłasza przetarg, w którym udział bierze więcej niż jedna firma budowlana. Firmy te przedstawiają swoją ofertę, która może dotyczyć terminu realizacji planu, czy na przykład kosztu całej inwestycji. Organizator przetargu analizuje propozycje i wybiera tą, która jest dla niego najbardziej atrakcyjna. Może też się zdarzyć, że oferta na dane prace budowlane jest udostępniana w wyniku transakcji, jakiej przedmiotem są pieniądze. To znaczy, iż dane przedsiębiorstwo budowlane nabywa prawa do określonej inwestycji w wyniku jej kupna. Oczywiście jakkolwiek będzie zorganizowany przetarg, czyli czy będzie on dotyczył złożenia zadowalającej oferty, czy też będzie rozwiązywany za pomocą użycia środków finansowych to wszystko musi się odbywać w świetle prawa. Kiedy określona firma zdobędzie prawa do przeprowadzenia robót budowlanych sporządza umowę ze zleceniodawcą i po załatwieniu wszystkich formalności może rozpocząć pracę. Obecnie wiele inwestycji w budownictwie dotyczy przetargów budowlanych.