Przebudowa obiektów wojskowych

Przebudowa obiektów wojskowych

W Polsce, po poprzednim systemie, jaki panował u nas od czasu zakończenia drugiej wojny światowej, aż do 1989r, gdy został ostatecznie zakończony, pozostało bardzo wiele obiektów, które straciły swoją rację bytu w nowych okolicznościach i sytuacji. Dotyczyło to zwłaszcza bardzo wielu i to rozrzuconych po całym kraju budynkach, a raczej całych kompleksach budowli, które służyły jako bazy dla żołnierzy Armii Czerwonej, lub jednostek Wojska Polskiego. Wycofanie się wszystkich żołnierzy rosyjskich do ojczystego kraju i redukcja części armii sprawiła, że powstał problem, co zrobić z budynkami, jakie zostały nagle opuszczone. Wiele z nich było w dobrym stanie i szkoda było je zostawić, aby zniszczały lub zostały rozebrane przez złomiarzy. Powstał zatem program, aby wykorzystać je w maksymalnym stopniu na potrzeby cywilne. A jako, że najważniejszą potrzebą dla ludzi jest bez wątpienia posiadanie własnego mieszkania, budownictwo otrzymało zadanie, aby jak największą ilość pozostawionych budynków przekształcić w obiekty mieszkalne, tak aby po niezbędnej adaptacji, remoncie i przystosowaniu do normalnego użytkowania, móc je wykorzystać w tym właśnie celu. Zadanie to udało się w dużej mierze zrealizować i choć utworzone w ten sposób mieszkania nie były z pewnością najwyższych standardów, to jednak dla wielu ludzi stały się czymś ogromnie ważnym. Ich pierwszym własnym mieszkaniem.