Projekt a materiały budowlane

Projekt a materiały budowlane

Zakupienie projektu budynku niestety ściśle warunkuje to, jakie materiały zostaną wykorzystane do budowania i myliłby się ten, kto sądzi, że można sobie dowolnie zastąpić jeden rodzaj cegły innym czy wykorzystać materiały innej klasy. Z czego to wynika? Dom nie jest obiektem z papieru, który niemalże nic nie wazy, jeśli jest formowany w cienkie arkusze, ale każdy, kto miał w ręku ryzę papieru, choćby ksero wie, że papier w rzeczywistości lekki nie jest. Dodatkowo zupełnie inna jest waga arkusza papieru kredowego, a inna bibuły. Wynika to z ciężaru różnych dodatków czy stopnia ścisłości materiału. Materiały budowlane mają podobne cechy, a zważywszy, że ściany nośne muszą utrzymać ciężar często masywnego dachu, wytrzymałość poszczególnych cegieł czy płyt musi uwzględniać jego wagę. Materiały budowlane posiadają różną klasę i różny stopień wytrzymałości. Projektując dom każdy specjalista musi te wszystkie parametry uwzględniać, dokonując podczas pracy wielu obliczeń wytrzymałościowych. Poza tym dom musi spełniać też normy termiczne i akustyczne, dlatego zastosowanie innych materiałów w konstrukcji na przykład stropu może sprawić, że dźwięki będą się przenosiły do innych pomieszczeń albo pokoje będą po prostu zimne. Ważnym aspektem jest także spełnianie norm przepuszczalności ciepła, które w przyszłości zaowocują wysokimi kosztami poniesionymi na ogrzewanie.