Pozycja klienta w świetle nowej ustawy deweloperskiej

Pozycja klienta w świetle nowej ustawy deweloperskiej

W roku 2012 weszła w życie nowa ustawa dotycząca relacji wzajemnych pomiędzy deweloperem a indywidualnym klientem zwana powszechnie właśnie ustawą deweloperską. Zmienia ona dotychczas panujące wzajemne relacje tych dwóch stron, porządkując wiele kwestii, które w poprzednich uregulowaniach prawnych nie były usystematyzowane. Poprzednio klienci deweloperów narażeni byli na pewne ryzyko, że wpłacone przez nich pieniądze na budowę danego mieszkania mogły zostać spożytkowane na zupełnie inna inwestycję, a w konsekwencji tego ich mieszkanie nigdy nie zostało wybudowane – zdarzały się takie przypadki, było słychać w mediach o tego rodzaju niekorzystnych dla klientów sytuacjach. Nowa ustawa zapobiegnie tego rodzaju patologiom, obecnie umowa przedwstępna pomiędzy deweloperem a klientem, wpłacającym na mieszkanie, zawierana jest w formie aktu notarialnego, co diametralnie zmienia pozycje klienta wobec dewelopera. Kolejna zmiana to sposób wpłacenia pieniędzy przez klienta na przyszłą inwestycje – pieniądze są wpłacone na specjalny rachunek powierniczy, a deweloper, korzystając z tych środków, powinien się na bieżąco rozliczyć z wykonania poszczególnych etapów realizowanej inwestycji. Tak więc raczej niemożliwa już będzie sytuacja tego rodzaju, że dany klient zamiast mieszkania może kupić po prostu dziurę w ziemi.