Plac budowy terenem dla ekipy budowlanej

Plac budowy terenem dla ekipy budowlanej

Budownictwo to w dużej mierze wszelkiego rodzaju budynki. Zatem nie mówimy tu tylko i wyłącznie o blokach mieszkalnych i domkach jedno, czy wielorodzinnych, ale także szeregu innych budowli. Tak więc możemy do nich zaliczyć obiekty sakralne, budynki użyteczności publicznej, czy też inne obiekty, w których się świadczy usługi na rzecz społeczeństwa. Są to również stacje kolejowe, stacje metra, porty morskie i lotnicze, ale także wszelkiego rodzaju fabryki. Mogą to być też hale widowiskowo-sportowe, stadiony, amfiteatry, sieci sklepów, hotele, magazyny, ale również kompleksy firm budowlanych. Tutaj występuje pojęcie budowy, czyli placu, gdzie ma dany budynek powstać. Jest to obszar ogrodzony, zamknięty dla osób postronnych, gdzie obce osoby nie mają prawa przebywać, co jest opatrzone napisem „nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, lub też komunikatem „teren budowy-zakaz wstępu”. Placu budowy może pilnować stróż, który dba o to, by na teren nie dostała się żadna osoba z zewnątrz. Jest też odpowiedzialny za wszystkie materiały i narzędzia, jakie znajdują się na wyodrębnionym terenie. Ma on też klucze do wszelkich magazynów, garaży, pakamer i tym podobnych obiektów, o ile takie znajdują się na budowie. Jego obowiązkiem jest obchód podczas stróżowania. Na terenie budowy często pracownicy zostawiają wszelkie maszyny, lub pojazdy, chyba, że są one odwożone po ukończeniu dniówki, co jednak nie zawsze jest opłacalne. Na budowie muszą być też przestrzegane zasady BHP.