Plac budowy a umieszczenie tablicy informacyjnej

Plac budowy a umieszczenie tablicy informacyjnej

Na każdym placu budowy, w momencie już rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych, powinna być umieszczona tablica informacyjna dotycząca przedmiotowej inwestycji. Umieszczenie takiej tablicy informacyjnej jest obowiązkiem kierownika danej budowy, tablica powinna być umieszczona w miejscu widocznym, dostępnym dla osób postronnych. Co do treści umieszczonych na tablicy, reguluje to odpowiednie rozporządzenie ministra budownictwa – powinny znaleźć się tam informacje mówiące miedzy innymi o tym, jakie to są roboty budowlane, kto jest inwestorem, a kto wykonawcą danego budynku. Tablica ponadto powinna zawierać numery telefonów, zarówno wykonawcy, jak i inwestora, ponadto powinien być tam umieszczony numer telefonu do kierownika danej budowy, inspektora nadzoru budowlanego. Nieodłączną informacją umieszczoną na tej samej tablicy informacyjnej powinny być numery telefonów alarmowych takich służb jak policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Rozporządzenie określa tez precyzyjnie, jakiej wielkości i koloru powinna być taka tablica informacyjna – powinna być koloru żółtego, napisy powinny być wykonane w kolorze czarnym, a litery powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 4 cm. Tablica ta powinna być wykonana z materiału trwałego, jej wielkość nie może być mniejsza niż 70 x 90 centymetrów.