Nowa ustawa deweloperska – korzystna dla klientów

Nowa ustawa deweloperska – korzystna dla klientów

Jeszcze do tak niedawna sytuacja, a właściwie pozycja klientów względem deweloperów, u których kupowali oni mieszkania, była bardzo niepewna – bywały bowiem sytuacje, że klient wpłacał określone pieniądze na poczet swojego przyszłego mieszkania, jednak dane środki finansowe deweloper przeznaczał na zupełnie inną inwestycje, a potem okazywało się, że za wpłacone pieniądze klient nie otrzymywał ani mieszkania, ani tez nie miał możliwości odzyskania swoich pieniędzy. Od kilku miesięcy taka sytuacja nie jest już możliwa, bowiem weszła w życie ustawa, która zdecydowanie jest korzystna właśnie dla klienta – w stosunku do dewelopera uzyskał on w ten sposób zupełnie inną, zdecydowanie silniejszą pozycję. Obecnie klient wpłacając jakakolwiek kwotę na poczet przyszłego mieszkania, z zasobów danego dewelopera, nie wpłaca tych pieniędzy na konto danego dewelopera, lecz na specjalne konto powiernicze, a więc nie ma możliwości, aby dane pieniądze były przeznaczone przez dewelopera na inny cel niż na realizacje danej, konkretnej inwestycji. Drugi aspekt całej sprawy to kwestia samej formy spisania z deweloperem tak zwanej umowy przedwstępnej – obecnie musi być ona spisana w formie aktu notarialnego, w wyniku takiej właśnie konstrukcji prawnej klient zyskuje zupełnie inna pozycje w stosunku do dewelopera, gdyby okazało się, że ten nie wywiąże się w jakimś stopniu z tak właśnie zawartej umowy.