Nauka zwana inżynierią lądową

Nauka zwana inżynierią lądową

Budownictwo to dziedzina bezpośrednio związana z nauką zwaną inżynierią. Istnieje takie pojęcie, jak inżynieria lądowa. Działów inżynierii jest wiele, ale ta wspomniana zajmuje się budownictwem w postaci projektowania, czy wznoszenia poszczególnych obiektów. Mówi się też, że dotyczy ona utrzymywania danych obiektów w środowisku, w jakim się znajdują. Obiektami takimi są mosty, kanały, drogi, zapory i wreszcie wszelkie budynki. Inżynieria lądowa uznawana jest za dość starą naukę w swej dziedzinie i ustępuje ona jedynie inżynierii wojskowej. Z inżynierią tą są powiązane takie specjalności, jak inżynieria środowiska, inżynieria transportowa, mechanika konstrukcji, inżynieria materiałowa, geotechnika, hydrologia, budownictwo wodne, geodezja, a także inżynieria produkcji i zarządzania w dziedzinie budownictwa. Zatem, jak widać jest to dość skomplikowana i szeroka dyscyplina. Ze względu na swój szeroki zakres inżynieria lądowa obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Swe zastosowanie ma tak samo w małych gminach, jak również na szczeblu ogólnokrajowym. Nauka ta dotyczy między innymi firm budowlanych. Jeżeli powiemy, że architekci realizując swoje wizje w procesie budowlanym posługują się wiedzą z zakresu inżynierii lądowej to będziemy w stu procentach bliscy prawdy. Swymi początkami nauka ta sięga czasów starożytnych i można ją było zauważyć w Egipcie, oraz Mazopotamii już między latami 4000 a 2000 p.n.e.