Jaka bryła w energooszczędnym domu?

Najbardziej podstawowa zasada podpowiada, że bryła im bardziej będzie zwarta tym dla budynku energooszczędnego korzystniej. Najlepszymi dla oszczędności budynkami będą budynki proste, na planie czworokąta lub prostokąta, ze spadowym lub płaskim dachem. Każde kolejne załamanie linii ściany zwiększają zarówno koszty, jak i możliwości wystąpienia błędów przy izolacji budynku. Zwiększa się również ilość mostków termicznych. Jeżeli chodzi o wykonanie balkonu to te zbudowane tradycyjnie są złym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o energooszczędność budynku. Zalecany jest wybór odpowiednich wkładek izolujących lub zastosowanie konstrukcji samonośnej, która będzie dostawiona do budynku, która pod względem architektonicznym może być dość ciekawie wykonana. Niewskazane są również stawianie balkonu nad wykuszami. Choć w Polsce jest zjawiskiem dość powszechnym nie będzie to korzystnie wpływać na energooszczędne wykonanie naszego dzieła. Wykonanie domu energooszczędnego, ale również ciekawego pod względem architektonicznym wymaga od architekta nieco więcej pracy.