Gwałtowny rozwój technologiczny

Gwałtowny rozwój technologiczny

Szybki rozwój techniki i technologii jakie uwidocznił się szczególnie w drugiej połowie dwudziestego wieku w bardzo mocny i zdecydowany sposób zmienił podstawy funkcjonowania firm. Zaczęły one w coraz większym stopniu korzystać ze wszystkich dobrodziejstw nauki, aby zwiększać swoje szanse na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. A stawał się on taki także w dużej mierze dzięki rozwojowi technik komunikacyjnych i transportu. Dzięki temu wielu nowoczesnym firmom przychodziło z łatwością konkurowanie z innymi na każdym praktycznie kontynencie, bo zniknęło wiele barier, które dotychczas w znaczący sposób utrudniały firmom ekspansję zagraniczną. A jeśli dodać do tego kolejny ogromny krok naprzód, jaki dokonał się od momentu, gdy rozpowszechnił się internet, to mamy pełny obraz szybkości i zakresu zmian, jakie dokonały się w gospodarce światowej. Objęły one wszystkie bez wyjątku branże, w tym te najważniejsze, jak budownictwo, lecznictwo czy handel. Wszystkie te elementy pozwoliły firmom na coraz sprawniejsze współdziałanie i uczestniczenie w tworzeniu coraz to nowych projektów. A że ich skala z roku na rok stawała się coraz większa, to proporcjonalnie rosła trudność ich wykonania, która skłaniała firmy do wspólnego działania i dzielenia się zadaniami wg. umiejętności, jakie posiadały poszczególne firmy, by uzyskać efekt tak zwanej synergii.