Gdzie i kiedy potrzebny jest drenaż?

Gdzie i kiedy potrzebny jest drenaż?

Drenaż jest to podstawowy element hydrotechnicznych konstrukcji. Stosuje się go wtedy, gdy podczas budowy domu odkryjemy, że na naszej działce występuje przepływ wody gruntowej lub infiltracyjnej. Zabezpiecza on konstrukcję przed szkodliwym działaniem przepływu i filtracji. Warto wykonywać drenaż w każdym domu, który posiada piwnicę, a już szczególnie wtedy, gdy dom ma stać na nieprzepuszczalnym gruncie (na przykład glinie). Chodzi tu sytuację, w której nie uda nam się odwodnić wykopu na około fundamentów w żaden inny sposób. Dobrze jest wtedy zasypać je piaskiem bądź żwirem, a zbierająca się wodę zbierać rurą drenarską i odprowadzać gdzieś dalej. Budynek podpiwniczony musi mieć wykonany drenaż również wtedy gdy podłoże jest niejednorodne. W tym przypadku woda może płynąć przez fundamenty i niszczyć ściany piwnicy. Najważniejszym miejscem gdzie trzeba wykonać drenaż są okolice ław fundamentowych (w domach, które są budowane na skarpie, bądź w pobliżu zbocza). Musimy jednak pamiętać o tym, że nawet jeśli w chwili rozpoczęcia budowy problem odwodnienia podłoża nas nie dotyczy, nie jest powiedziane, że ten problem nie pojawi się w przyszłości. Może być to spowodowane zmianami klimatycznymi, bądź też nagłym zwiększeniem opadów atmosferycznych. Warunki wodno-gruntowe zmieniają się pod wpływem wielu czynników.