Fińskie domy z gotowych elementów

Po drugiej wojnie światowej w Polsce był ogromny głód mieszkań. Bardzo wiele domów zostało w czasie działań wojennych zniszczonych, więc starano się podejmować różnorodne inicjatywy, by zapewnić tylko miejsce do godnego życia. Warszawa była całkowicie zniszczona i kiedy podjęto decyzję o jej odbudowie, zaistniał problem, gdzie będą mieszkać ci specjaliści, którzy mieli stolicę odbudowywać. Odpowiedzią były fińskie domki, czyli drewniane domki, składane z prefabrykatów, które trafiły do ZSRR w ramach wojennych reparacji wprost z Finlandii. Część tych domków trafiła również do Polski. Najwięcej zostało postawionych w Warszawie, właśnie dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Lokalizacja była niezwykle prestiżowa, bo domki stanęły w pobliżu Łazienek Królewskich. W tym wypadku nie chodziło jednak o prestiż ale o wygodę. Stolica była wtedy jednym placem budowy i osoby odpowiedzialne za szybki ich postęp musiały mieszkać w centrum zdarzeń. Miało to być rozwiązanie tymczasowe, przewidywane na pięć lat, tymczasem niektóre z tych domków przetrwały do dzisiaj.