Etapy budowania domu

Etapy budowania domu

Kiedy zakończone są formalności poprzedzające budowę domu – wykonany jest projekt domu, zgromadzony jest kapitał, uzyskane są warunki przyłącza do sieci energetycznej, uzyskane jest pozwolenie na budowę inwestor przystępuje do etapu realizacji projektu. Projekty budowlane realizowane są przez firmy budowlane. Nadzorowane natomiast przez kierowników budowy, którzy odpowiadają za zgodność wykonawstwa z projektem i z zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa na budowie. Etap wykonawstwa rozpoczyna się od zrobienia wykopu pod fundamenty. Domy mogą być budowane z różnych materiałów. Niektóre z nich to: cegła, drewno, beton. Po zbudowaniu każdej z kondygnacji budowany jest strop. W ścianach zostawiane są otwory okienne i drzwiowe. Powstają przewody wentylacyjne, ściany nośne i ścianki działowe oddzielające pomieszczenia wewnątrz budynków. Bardzo istotną kwestią jest wykonanie izolacji od podłoża zabezpieczającej przed stratami ciepła i wilgocią. Budowlę wieńczy dach. Istnieją różne typy dachów – płaskie i spadziste. Korzystniejsze z punktu widzenia komfortu konserwacji oraz bezpieczeństwa są dachy spadziste. Z łatwością odprowadzana jest z nich woda i śnieg. Natomiast w przypadku dachów płaskich problemem jest zalegający śnieg i słabiej odprowadzany nadmiar wody.