Czy można dowolnie usytuować dom na działce budowlanej

Czy można dowolnie usytuować dom na działce budowlanej

Po zakupieniu działki przeznaczonej pod budowę domu oraz poszukiwania odpowiedniego projektu domu na pewno już mamy w myślach opracowane, w którym konkretnie miejscu będziemy kładki fundamenty pod budowę wymarzonego domu. Tymczasem okazuje się, że nawet jako właściciele działki nie mamy zupełnej dowolności w wyborze miejsca, tego konkretnego, pod budowę domu. Istnieją pewne zasady dotyczące procedury wyboru miejsca i zasad postępowania w takich sytuacjach, które zawarte są w rozporządzeniu z roku 2002, które wydał minister infrastruktury. To rozporządzenie mówi, że nie można budować domu mieszkalnego w miejscu, gdzie jest stwierdzone szkodliwe oddziaływanie zarówno pola magnetycznego, jak i promieniowania. Nadmierny hałas, wibracje czy skażenie środowiska naturalnego w znacznym stopniu to również przeciwwskazania do budowy w danym miejscu domu. Nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę w miejscu, gdzie występują takie zjawiska jak lawiny błotne, śnieżne albo skalne, osuwanie się gruntu czy tez miejsca, gdzie poprzez działalność górniczą powstały szkody. Odpowiednie muszą być też odległości ścian zewnętrznych naszego domu od granicy sąsiednich działek, wynoszą one odpowiednio: 3 metry, kiedy w ścianie nie ma otworów okiennych lub drzwiowych oraz 4 metry, kiedy takie właśnie otwory w danej ścianie występują.