Ciągłość izolacji cieplnej

Jeśli w czasie budowy domku jednorodzinnego nie dbamy o ciągłość izolacji cieplnej, to pojawiają się wtedy mostki termiczne. Są to miejsca intensywnej ucieczki ciepła. Od strony pomieszczeń może się wykraplać wilgoć, tworzyć się zawilgocenie konstrukcji ścian, powodować lokalne przemarzanie. To następnie prowadzi do występowania wilgoci w pomieszczeniu, rozwoju pleśni, niszczenia tynków, zapachu stęchlizny. Bardzo często fundamenty są oddylatowane od głównych fundamentów domu. Gdy zamawiamy gotowy beton z betoniarki, to transport niewielkiej ilości mieszanki betonowej w późniejszym czasie jest nieopłacalny. Wykonanie zbrojenia elementów betonowych gwarantuje ciekawe możliwości. Sprawdza się poprawność takiego zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania. To kierownik budowy zarządza takimi badaniami. Bierze szczególnie pod uwagę płytę fundamentową, gdzie następuje konieczność wykonania dodatkowego zbrojenia, w miejscu oparcia ścian wewnętrznych nośnych, słupów i kominów. Są to prace, które powinny już wynikać z projektu budowlanego. To kierownik przede wszystkim odpowiada za wszelkie działania, które są podejmowane na terenie budowy. Na podstawie projektu ustala, jakie prace budowlane wykonuje się każdego dnia. To jest w stanie zapewnić mu wykonanie budowy domu w określonym terminie, który będzie mógł przedstawić inwestorowi.