Budowa domu a termoenergetyczność budynku

Budowa domu a termoenergetyczność budynku

W czasach, kiedy wszelkie rodzaje energii są coraz droższe, z drugiej zaś strony wszyscy powinniśmy dbać o ekologię, bardzo ważne jest, aby podczas procesów budowlanych zwracać baczną uwagę na takie elementy, które zapewnią przyszłym użytkownikom budynku niskie koszty ogrzania budynku, a więc jego wysoka termoenergetyczność. Najwięcej ciepła ucieka z wnętrza budynku poprzez ściany zewnętrzne, tak więc należy je od razu podczas budowy odpowiednio ocieplić – im grubsza warstwa materiału ociepleniowego, zastosowana podczas budowy, tym lepsze będą współczynniki zatrzymania ciepła w budynku. Kolejny ważny element danego procesu to zamontowanie okien odpowiedniej jakości, wieloszybowych, które pozwala na zatrzymanie we wnętrzu jak najwięcej ciepła, z drugiej zaś strony będą elementem termowentylacji pomieszczeń, co jest też niezwykle istotne dla zdrowia mieszkańców danej inwestycji, jak również dla trwałości konstrukcji budowlanej. Bardzo ważne jest tez odpowiednie ocieplenie, już na etapie budowy domu, poddasza, by z jednej strony zapobiec stratom ciepła z budynku, z drugiej zaś zapewnić trwałość konstrukcji dachowej, poprzez umieszczenie odpowiednich, paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych membran dachowych. Dopełnieniem całości zabiegów skierowanych na termoenergetyczność budynku będzie zastosowanie drzwi wejściowych o odpowiednich parametrach termicznych i odpowiednie ich uszczelnienie.