Bezpieczne materiały budowlane

Bezpieczne materiały budowlane

Zdrowie jest nieocenioną wartością. Badania wykazują, że ludzie coraz bardziej troszczą się o to dobro. Zdrowy styl życia jest dziś niezwykle modny. Stąd tez wynika moda, popyt na zdrowe domy, zdrowe, bezpieczne elementy budowlane. Najzdrowsze materiały budowlane to oczywiście te pochodzenia naturalnego, wyprodukowane bez użycia chemii. Najzdrowszymi materiałami konstrukcyjnymi do budowy domów są bloczki wapienno-piaskowe i drewno suszone komorowo i czterostronnie strugane, nie wymagające impregnacji. Podstawowym kryterium przy ocenie wpływu materiałów na zdrowie człowieka jest promieniotwórczość, czyli emisja promieniowania jonizującego. Prawo budowlane i prawo atomowe w domach określa maksymalne dopuszczalne dawki promieniowania materiałów budowlanych. Maksymalna dawka promieniowania jonizującego nie może przekroczyć 1 milisiwerta (mSv) w skali roku. Dopuszczalna aktywność izotopów promieniotwórczych w budulcu wynosi 200 Bq/kg. Najmniej promieniotwórczymi materiałami konstrukcyjnymi są silikaty i drewno. Gorzej pod tym względem wypadają beton komórkowy piaskowy, beton zwykły, keramzytobeton. Dużą promieniotwórczość mają materiały ceramiczne. Najmniej zdrowe są żużlobeton, beton komórkowy zawierający popioły. Źródłem promieniowania jonizującego w domach mogą być także materiały wykończeniowe.